LUK
Gylden løvetamarinLeontopithecus rosalia

Udbredelse: Findes kun i et regnskovsområde i det sydøstlige Brasilien.
Kropslængde: 35-40 cm, samt en hale af ca. samme længde som kroppen.
Vægt: 600-700 gram.
Kønsmoden: Efter ca. 15 måneder
Drægtigheds periode: 5 måneder.
Antal unger: 1-3, normalt 2.
Føde: Søger føde i trætoppene og æder frugt, blomster, harpiks samt saft og nektar fra blomsterne. Desuden æder den snegle, insekter, padder og fugleæg.
Levetid: 10-15 år i fangenskab
Social adfærd: Lever i familiegrupper og er meget selskabelige indenfor familiegruppen. De er meget aggressive overfor fremmede. Individerne i gruppen udfører pelspleje og renser endda også hinandens tænder, alt sammen er medvirkende til at styrke sammenholdet i gruppen. Den gyldne løvetamarin holder til oppe i trækronerne i mindst 30 meters højde. Da den er følsom overfor direkte sollys, kravler den ofte lidt længere ned i træerne midt på dagen, hvor solen er stærkest.
Status: Stærkt truet. 3-400 individer tilbage i naturen. Dette gør den til et af de mest truede pattedyr, der findes i dag. Det store problem for den gyldne løvetamarin er, at dens levesteder forsvinder.

Vidste du at:

  • Den gyldne løvetamarin kaldes også for gylden egernabe eller løveabe.
  • Den gyldne løvetamarin bruger 30-40 % af den tid, den er vågen, på at lede efter føde.
  • Den gyldne løvetamarin trives ikke særligt godt i skovområder, som har været forstyrret af mennesker. Man har beregnet, at der kun er 2-3 procent af dens oprindelige levesteder tilbage
  • Det er i de senere år lykkedes at få den gyldne løvetamarin til at yngle i fangenskab i zoologiske haver over hele verden. Zoologiske haver har genudsat mere end 50 gyldne løvetamariner i regnskoven i Brasilien.