LUK
KattalemurLemur catta

Udbredelse: Stenede buskområder på Madagaskar. Mødes især på øens sydlige og sydvestlige del.
Kropslængde: 40-46 cm samt en hale med en længde på 55-60 cm.
Vægt: 2,5 - 3,5 kg.
Parringstid: April
Kønsmoden: Efter 18 måneder. Hanner parrer sig dog normalt ikke, før de er 3 år gamle.
Drægtighed: 120-153 dage.
Antal unger: Normalt 1
Føde: Kattaen er ikke kødæder, men klarer sig næsten udelukkende med planter, blomster, blade og bark. Kan til tider dog også æde insekter.
Zoo-menu: Frugt og grønt samt abepiller og kattemad.
Levetid: Ukendt i naturen. I fangenskab op til 14 år.
Social adfærd: Lever i grupper på op til 30 dyr. I grupperne er det hunnerne, der dominerer og vinder stort set alle kampe. Det er også hunnerne, der æder og drikker først i perioder med mangel på mad og drikke. Der er et klart hierarki mellem både hanner og hunner. I parringssæsonen forlader mange af hannerne gruppen for at opsøge andre hunner.
Status: Truet pga. ødelæggelse af levesteder.

Vidste du at:

  • Kattaen er en lemur, og der findes i alt 22 lemurarter, som alle lever på Madagaskar og på de nærliggende øer Comoerne
  • En kattaunge kan drikke mælk fra en hvilken som helst hun i gruppen. Hunnerne kan også tage sig af forældreløse unger.
  • 30-50 % af alle unger dør, inden de når at blive 1 år.
  • Kattaen er let at kende på sin lange stribede hale, der fungerer som balancestang.
  • Kattaen er aktiv om dagen, hvor langt de fleste andre lemurer er nataktive.
  • Når man klapper en katta, spinder den som en kat
  • Kattaen er sammen med de andre lemurer klassificeret som halvaber.