LUK
KuduTragelaphus strepsiceros

Udbredelse: Syd- og Østafrika
Skulderhøjde: 100-150 cm.
Vægt: 120-315 kg.
Kønsmoden: 1-2 år.
Drægtighed: 7 måneder.
Antal unger: 1 sjældent 2.
Føde: Blade, urter, nedfaldsfrugt, blomster, rødder og rodknolde og nyt græs.
Levetid: 15 år i fangeskab.
Social adfærd: Hunner og unger holder sammen i flokke på 6-20 dyr. Der kan i disse flokke også være enkelte unge hanner. Voksne hanner lever alene og er kun sammen med hunnerne for at parre sig med disse.
Status: Er et yndet jagttrofæ, men betragtes ikke som truet. Levestederne forsvinder dog hurtigt, idet jorden inddrages til landbrugsjord. Der er ca. 482,000 tilbage i naturen.

 

Vidste du at:

  • Stor kudu er den næststørste antilopeart.
  • Stor kudu bruger op mod halvdelen af døgnet på at søge føde.
  • Den store kudus fjender er løve, leopard og hyænehund. En gepard er ikke stor nok til at kunne nedlægge en stor kudu.
  • Den store kudu er normalt ikke i stand til at løbe fra en løve eller en leopard, men forsøger i stedet at vildlede rovdyrene ved at løbe gennem busk og krat.
  • Stor kudu er en meget sky antilope og gemmer sig det meste af dagen.
  • De længste horn, man har fundet på en stor kudu, målte 181 cm.