LUK
Sort kaimanMelanosuchus niger

Udbredelse: Sump- og flodområder i Amazonasregnskoven.
Kropslængde: Han: 5 m. Hun: 4 m.
Vægt: Han: 300 kg. Hun: 100 kg
Parringstid: Ikke kendt med sikkerhed, men hunnen bygger rede fra september til december.
Forplantning: Æglæggende og kønsmodne efter 12 år. Hunnen bygger rede fra september til december, hvorefter hun lægger ca. 40 æg. Udrugningen varer fra 2-3 måneder afhængig af temperaturen. Som mange andre krokodiller udviser sorte kaimaner yngelpleje.
Føde: Sort kaiman lever af en lang række forskellige dyr, der er afhængige af floder som levested eller til drikkevand. Disse inkluderer både pattedyr som f.eks. aber eller kapivar samt forskellige fisk, fugle og krybdyr.
Zoo-menu:  Kaniner, rotter, ferskvandsfisk, duer, høns og rådyr.
Social adfærd: Sorte kaimaner lever alene. Efter udklækning samler unger fra forskellige hunner sig ofte i grupper, som normalt beskyttes af den voksne hun, der er i nærheden.
Status: Truet især pga. jagt op gennem 40’erne til 70’erne. I nyere tid er begrænsning af levesteder blevet en ligeså stor trussel.
Levetid: Ca. 70 år.

Vidste du at:

  • Aalborg Zoo er den første zoologiske have i verden, hvor det er lykkedes at få sort kaiman til at yngle, og ikke mindst er det bemærkelsesværdigt, at æggene blev lagt i en rede! Dette skete d. 2. februar 2013.
  • Kaimaner og andre krokodiller sluger store sten dels for at forbedre fordøjelsen, men også for at ligge mere stabilt i vandet.
  • Arten er udryddelsestruet pga. illegal jagt, da dens skind er meget eftertragtet.
  • I dag opdrættes sort kaiman på farme, hvilket har afhjulpet krybskytteriet, og desuden har farmene medvirket til genudsætning af voksne dyr til naturen..
  • Arten har svært ved at genetablere sig, da kaimaner først er kønsmodne 12 år efter de fødes..
  • Det vurderes, at populationen er reduceret med 99 % i løbet af det 20. århundrede.