LUK
Stor hokkoCrax rubra
Udbredelse: I fugtige skove og mangrover i Mellem- og Sydamerika.
Højde: Op til 93 cm.
Vægt: 3-5 kg.
Antal unger: Normalt to æg.
Rugeperiode: Ca. 30 dage.
Forplantning: Stor hokko bygger sin rede af kviste og blade oppe i træerne, hvor hunnen normalt lægger to æg. Når æggene er klækket, går der kun omkring 20 dage, før ungerne kan flyve og forlader reden.
Føde: Nedfaldsfrugt, bær, frø, mindre fugle og leddyr som f.eks. insekter.
Zoo-menu: Melorm, frugt og grønt.
Levetid: 24 år.
Social adfærd: Hokkoen er monogam og lever derfor i par og til tider i mindre familiegrupper med hannen som leder.
Status: Truet. Arten er vidt udbredt, men har gennemgået en betydelig tilbagegang som følge af jagt og tab af levesteder. Den bliver i højere grad afhængig af overlevelse i beskyttede reservater og regnes i dag for at være en truet fugleart.
Vidste du at:
  • Den gule udvækst på basen af hannens næb svulmer op under ynglesæsonen, og gør ham mere attraktiv over for hunner.
  • Hokkoen af natur er meget aggressiv og kan finde på at tage kampen op med rovdyr, der er meget større end den selv for at beskytte sig selv og sine kyllinger.