LUK
HøneGallus gallus domesticus
Udbredelse: Findes i dag som husdyr over det meste af verden.
Vægt: Hane 3,6 kg. Høne 2,7 kg.
Parringstid: Hele året.
Kønsmoden: Efter 5-6 mdr.
Rugeperiode: 21-23 dage.
Antal æg: 10-15.
Føde: Høns er altædende og søger i naturen efter frø, insekter og sågar større dyr som f.eks. firben og mus.
Zoo-menu: Hønsefoder.
Levetid: 30 år.
Social adfærd: Høns lever i flokke med et veletableres hierarki eller en såkaldt ”hakkeorden”, hvor de højtstående individer får førsteret til bl.a. føde og de bedste redepladser. 
Status: Ikke truet.
Vidste du at:
  • Hanen tilkalder hønerne, når han har fundet noget spiseligt for at lade dem få førsteret. Og at hønerne gør det samme over for deres kyllinger.
  • At høns er intelligente nok til at kende og huske bestemte symboler, hvis de trænes korrekt.