LUK
MinigrisSus scrofa domestica

Udbredelse: Tamsvinet nedstammer fra vildsvinet, der tidligere var vidt udbredt i skovområder i Europa og Asien. Tamsvinet er i dag udbredt over hele verden.
Kropslængde: Ca. 1 m.
Vægt: 30-50 kg.
Parringstid: Hele året.
Kønsmoden: Efter 768 dage for hanner og 334 dage for hunner.
Drægtighed: Ca. 4 mdr.
Antal unger: 4-9.

Føde: Altædende.
Zoo-menu: Kraftfoder med bl.a. havreflager.

Levetid: 15-25 år
Social adfærd: Naturligt lever de vilde grise i mindre flokke, hvorfor også tamgrise, som svensk minigris, trives bedst i selskab med andre artsfæller.
Status: Ikke truet.
 
Vidste du at:
  • Tamsvin oprindeligt stammer fra vilde svin, der af mennesket er blevet fremavlet til at være mere fredelige.
  • Minigrisen på grund af dens størrelse ofte er brugt i forbindelse med medicinsk forskning og som kæledyr.
  • Grise er meget intelligente dyr med en høj indlæringsevne, og at flere forskere mener, at den er mere intelligent end hunden!
  • Det siges, at grise går drægtige 3 måneder, 3 uger og 3 dage!