LUK
Blågul araAra ararauna
Udbredelse: Skovområder i Sydamerika. Bl.a. Columbia, Brasilien, Ecuador og Bolivia.
Kropslængde: 76-86 cm.
Vægt: 0,9-1,3 kg.
Parringstid: Januar-juni, hvert eller hver 2. år.
Kønsmoden: 3-4 år.
Rugeperiode: 24-26 dage.
Antal æg: 2-3.
Føde: Nødder, frø, bær, blomster og frugter. 
Zoo-menu: Foder, frugt og grønt, nødder, friske grene og vitamintilskud.
Levetid: 50-60 år i fangeskab.
Social adfærd: Lever som regel i par, som undertiden samles i større flokke. Araen har generelt en meget kompleks social adfærd og kommunikerer bl.a. via forskellige lyde og bevægelser.
Status: Ikke truet, men populationen er faldende især pga. indfangning af vilde eksemplarer til handel.
Vidste du at:
  • Araen i naturen er meget sky, og at den vil flygte, hvis den føler sig truet. Hvis den har unger udviser den dog stor aggression og tager i de fleste tilfælde kampen op mod fjenden.
  • Araen kan bruge sit stærke næb til at knække flere forskellige nødder, og at den har ry for at kunne bide dobbelt så hårdt som løver. 
  • Araen er en af de mest intelligente fugle, der findes, og at den i fangenskab kan lære mere end 20 forskellige ord.