LUK
BjergloriTrichoglossus haematodus

Udbredelse: Skovområder i Australien, Indonesien, Ny Kaledonien, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Timor-Leste og Vanuatu
Kropslængde: 30-35 cm, incl. hale.
Vægt: 100-150 gr.
Føde: Pollen, nektar og frugt, men også frø, bær, insekter og insektlarver.
Rugeperiode: 25 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 7-8 uger.

Antal æg: Normalt 2
Zoo-menu: Nektarvælling, frugt og grøntsager.
Levetid: 10 år i naturen
Social adfærd: Lever i flokke, som kan bestå af et par enkelte fugle eller op til flere hundrede. Størrelsen af flokken afhænger af fødemængden i området.
Status: Bjerglorien er ikke truet.

Vidste du at:

  • Bjerglorien lever normalt i skove eller skovbryn, hvor vegetationen er meget tæt. Den kan dog også træffes i parker og haver, og der findes bl.a. en god bestand af bjerglorier i storbyen Sydney.
  • En flok bjerglorier, som slår sig ned i en frugtplantage, kan forvolde stor skade. Den betragtes derfor af frugtavlere som et skadedyr, der undertiden derfor jages og dræbes.
  • Bjerglorien tilhører papegøjeordenen, og der findes i dag ca. 325 papegøjearter i Australien og New Guinea, Sydamerika, Asien og Afrika.
  • Bjerglorien tilbringer næsten hele sit liv i træerne og kommer kun på jorden for at drikke.