LUK
Seksbåndet bæltedyrEuphractus sexcinctus

Udbredelse: Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Surinam og Uruguay
Kropslængde: 40-50 cm, samt en hale på 10-20 cm.
Vægt: 3-8 kg.
Kønsmoden: Efter 9 måneder.
Drægtighed: 60-64 dage.
Antal unger: 1-3 unger.

Føde: Insekter, padder, krybdyr, orme, æg, ådsler, rødder og frugt.
Levetid: 10-15 år.
Social adfærd: Han og hun hos bæltedyr lever adskilt og er kun sammen for at parre sig. Bæltedyr kan være både dag- og nataktive. Bæltedyret roder i jorden med sin snude og bruger sin veludviklede lugtesans til at snuse sig frem til føde. Bæltedyret har i flere områder tilpasset sig menneskets levevis og er god til at finde føde i skraldespande og private haver.

Vidste du at:

  • Bæltedyr tilhører sammen med myresluger og dovendyr en meget gammel gruppe af pattedyr, som kaldes gumlere.
  • Bæltedyr er det eneste pattedyr, som bærer panser.
  • Indianerne i Amazonregnskoven dræber og spiser bæltedyr.
  • Der findes 20 arter af bæltedyr, som lever spredt ud over Sydamerika.
  • Det største nulevende bæltedyr er kæmpebæltedyret, som kan blive op til 1,5 m langt. Den mindste repræsentant for familien er dværgbæltedyret, der kun bliver 15 cm langt.
  • Bæltedyrets panser beskytter ikke mod rovdyr. En hund kan nemt bide gennem panseret og dræbe bæltedyret. Et bæltedyr, som føler sig truet, vil straks flygte ind idet nærmeste tætte krat. Her beskytter panseret bæltedyret, som derved kan slippe væk fra fjender.
  • Et bæltedyr kan spise op mod 100 kg insekter på et år.