English (British) Deutsch

Biologiske 'interaktioner' mellem 'palmer' og 'primater'

Aalborg Zoo Conservation Foundation

 

 

Line Beck Thostrup,
Aarhus Universitet

 

 

Biologiske interaktioner mellem palmer og primater kan anses for at være essentielle for begge parters overlevelse. En undersøgelse af palmers formering og primaters adfærd og diæt vil være nøglen til forståelsen af diversiteten af potentielle interaktioner. Både primater og palmer er udbredt i verdens tropiske skove, hvor Amazonas‐området Yasuni i Ecuador er et særdeles artsrigt sted for begge parter. Yasuni er dermed en oplagt lokalitet for observationer og undersøgelser af potentielle interaktioner mellem palmer og primater. Biologiske interaktioner kan defineres som en gensidig afhængighed for henholdsvis palmers formering og primaters fødeindtag og/eller adfærd. Samspillet kan eksempelvis bestå i bestøvnings- eller frøspredningsmekanismer. Især kan menneskeaberne indgå i flere forskellige interaktioner med palmer, ikke kun som fødegrundlag, men også i form af deres høje frekvens af redskabsbrug. 

Denne gensidige afhængighed er ikke kun vigtig for de deltagende arter, men også deres omgivelser. Mange husholdninger i tropiske egne er afhængige af stort set alle palmens dele til husly, medicin og føde. Menneskets tætte genetiske relation til flere aber udgør en videnskabelig base for studier af menneskets evolution samt sociologiske studier af blandt andet sprog og adfærd. Dette understreger, hvorfor både palmer og primater har stor bevaringsværdi. Ved at undersøge hvilke palmer der interagerer med hvilke primatarter ønsker jeg at bidrage til bevaringen af specielt palmer og primater. Ydermere vil jeg bidrage med en lokalisering af disse biologiske interaktioner globalt set, herunder en analyse af fylogenetiske sammenhænge i distribueringen. Dette vil være baseret på observationer og analyser af mulige eksisterende biologiske interaktioner mellem primater og palmer, udført ved Yasuni feltstationen samt et omfattende litteratursøgningsstudie.

Jeg forventer således, at resultaterne fra mit speciale kan bidrage til lokalisering af vigtige interaktioner og dermed kortlægge arealer af høj prioritet for bevarelse af både palme- og primatarter.

Aalborg Zoo har 11 ud af de 12 mest populære dyr.

Tak til:

TILMELD NYHEDSBREV?