LUK

Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter

Avlssamarbejde

Zoologiske havers opgave er at sikre at fangeskabsbestandene til enhver tid er sunde, og at de kan danne et godt grundlag for de kommende generationer. Den viden som genereres om dyrene, og om hvordan små populationer kan bevares, kan komme de vildtlevende bestande til gode.

EEP - EAZA Ex Situ Programmes

Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter (EEP - EAZA Ex Situ Programmes) inden for EAZA, som er den europæiske zoo- og akvarieorganisation.

Når man deltager i europæiske avlssamarbejder, forpligter Aalborg Zoo sig til at følge avlskoordinatorernes rådgivning og anbefalinger for avlen på de truede dyrearter. F.eks. i forbindelse med hvilke dyr, der skal avle med hinanden og hvilke dyr, der skal forflyttes til andre zologiske haver for at opretholde sunde genestiske bestande.

Foruden de koordinerede avlsprogrammer (EEP), bliver udvaglte truede dyrearter alene regeistretet i en europæiske stambog (ESB, European StudBook). ESB arter bliver undertiden opgraderet som EEP arter, hvis artens status i naturen ændres. Aalborg Zoo er avlskoordinator for asiatiske løver (Panthera leo persica).

For hver dyreart, som er med i det europæiske avlssamarbejde (EEP), er der tilknyttet en avlskoordinator. Avlskoordinatoren modtager årligt indberetninger om fødsler, dødsfald og flytninger af dyr og kan dermed holde status for arten samt lave en stambog. På baggrund af stambogen udfører avlskoordinatoren vurderinger på genetik og demorgrafi og anbefaler institutioner, hvilke dyr der bør yngle med hinanden.

Deltagelse i avlsprogrammer

Ved udgangen af 2018 er Aalborg Zoo oppe på at være med i 23 Europæiske avlssamarbejder (EEP) og har desuden 10 arter der bliver stambogsført (ESB) og overvåget inden for EAZA.

EEP arter

Stor myresluger, Borneo orangutang, Rothschild's giraf, Grevy's zebra, Dværgflodhest, Humbolt pingvin, Afrikansk elefant, Goeldi's tamarin, Gylden løvetamarin, Kejsertamarin, Afrikansk vildhund, Sabeloryx, Colombiansk sort edderkopabe, Rød panda, Vicunja, Vestafrikansk Chimpanse, Sydamerikansk lavlandstapir, Isbjørn, Stor soldaterara, Asiatisk løve og Sumatra tiger, Ægyptisk landskildpadde, Katta lemur.

ESB arter

Californisk søløve, Vestlig grå kæmpekænguru, Stor kudu, Katta lemur, Vortesvin, Smaragdvaran, Von Der Decken's toko, Stribet daggekko, To-tået dovendyr, Hammerhovedfugl, Lille nandu, Europæisk los