LUK

Et godt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Målsætninger

Aalborg Zoo vil til stadighed arbejde for et godt og sikkert arbejdsmiljø

 1. At man til stadighed har et sikkert og betryggende arbejdsmiljø.
 2. At man til stadighed har fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblemer som støj, vibrationer, termiske belastninger, bevægapperat, belastninger, psykosociale belastninger, kemiske og biologiske belastninger, indeklimabelastninger og ulykkesrisici.
 3. At overflødiggøre brugen af værnemidler ved at fjerne eller minimere forureningskilderne ved nye tiltag, ved ny og ombygning i tæt samarbejde med brugerne.
 4. Ved fremtidige nybygninger og ombygninger tage vare på arbejdsmiljøet fra planlægningen og tilsikre at nærværende arbejdsmiljømålsætninger opfyldes, således at rådgivere som entreprenører efterlever Zoos arbejdsmiljøpolitik.
 5. Motivere medarbejderne til en dialog indbyrdes om arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske.
 6. At ledelsen altid er åben for en dialog om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitik for Aalborg Zoo

 • Formålet at fremme sikkerheden og sundheden i Aalborg Zoo, samt sikre, vedligeholde og udbygge sikkerheden på alle områder.

 • I et samarbejde med sikkerheds- og samarbejdsudvalget vil ledelsen undersøge muligheden for at forbedre arbejdsmiljøet på alle områder i Aalborg Zoo samt aktivt følge de tiltag, der kan bidrage til dette.

 • Enhver ansat i Aalborg Zoo er ansvarlig for såvel egen som den fælles sikkerhed og sikkerhedsmæssige adfærd, og ved sin handlemåde bidrage til at forebygge uheld og ulykker samt følge relevante sikkerhedsbestemmelser.

 • Under hensyn til Aalborg Zoos særlige status som en farlig arbejdsplads skal det tilstræbes, at fastholde medarbejdere ved omplacering, såfremt der er arbejdsmæssige forhold der gør sig gældende, eller såfremt der opstår skader på erhvervsevnen.

 • Aalborg Zoo ønsker at der skal være plads til personer der har nedsat erhvervsevne på områder, hvor det vil være sikkert for den enkelte at arbejde.

 • Aalborg Zoo vil iværksætte rimelige initiativer der har til formål at fremme medarbejdernes sundhed.

 • Aalborg Zoo vil løbende forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bl. a. målt på en minimering af arbejdsskader og ulykker.

 • Der udarbejdes, og med jævnlige mellemrum opdateres, procedurer der skal tilsikre overholdelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 • Aalborg Zoo ønsker åbent at kommunikere såvel arbejdsmiljøpolitik som arbejdsmiljøforhold internt og eksternt, og vil offentliggøre tiltag og status på internettet på www.aalborgzoo.dk

Vedtaget på fællesmødet 30. Januar 2009. Certificeret efter OHSAS 18001.