English (British) Deutsch

”Length and weight relationship of the Northern shrimp (Pandalus Borealis) based on developmental stages, sex, temperatures and depths”

 

Navn: Rasmus Ejbye-Ernst Titel: Stud. Scient., Biologi Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Kontakt Adresse: Jernbanegade 12, b, st 01, 9000 Aalborg 
E-mail: rejbye12@student.aau.dk Telefon: 42302595

Baggrund for specialet

 

Dybhavsrejen (Pandalus borealis) er udbredt cirkumpolart i den nordlige hemisfære med en sydlig afgrænsning af udbredelsesområdet ved Gulf of Maine på USA's østkyst samt Nordsøens fastlandssokler og Skagerrak. Mod nord forekommer dybhavsrejen bl.a. i Barentshavet nord for Norge, i havet omkring Island samt i Davis Strædet, der ligger øst for Grønland. Udbredelsesområdet er bestemt af en række fysiske forhold såsom bundsubstrat, strøm, dybde samt salt- og temperaturforhold.
 

I dybhavets økosystemer reguleres rejebestandene naturligt af en lang række af forskellige fiskearter herunder torsk. Dertil udgør arten en vigtig fiskeriressource i flere lande. Alene i Grønland udgør rejen mere end 50 % af fiskerieksporten, og i den forbindelse er arten midlertidig også kendt under navnet grønlandsrejen.

 

Dybhavsrejer er hermafroditter og lever typisk de første 3-4 år med mandlige kønsorganer inden de skifter køn. Bestandene monitoreres årligt med fiskeriundersøgelser, og siden 2008 er der sket en ændring i længde-vægt forholdet hos både hanner og hunner. Dertil er der sket et fald i gennemsnitsvægten hos hanner og hunner (hhv. 26mg/år og 81mg/år) i løbet af fiskeriundersøgelsernes 24 år lange historie. Denne udvikling danner baggrunden for undersøgelserne i dette speciale.

Formål og metode

Formålet med studiet er at klarlægge hvilke fysiske variable, der har påvirket længde-vægt forholdet samt at undersøge fysiologiske effekter af temperatur og salinitet. Biologisk data til projektet (fangsttal, længde vægt prøver samt individ længdedata) oparbejdes ved aktiv deltagelse ombord på forskningsskibet Paamiut i perioden fra d. 9-21/7-2016. Derudover vil eksisterende data fra tidligere år (2004-2015) blive inddraget. Det samlede datasæt omfatter fysiske (fisketid, position, station, stratum og substratum, dybde og temperatur) og biologiske data indsamlet på ca. 200 stationer hvert år. Dataanalysen involverer multivariate statistiske metoder og forventes at kunne give et indblik i hvilke variable, der har størst betydning for det ændrede længde-vægt forhold.


På baggrund af dataanalysen designes en række forsøg, som udføres i Nuuk i starten af 2017. Her undersøges effekten af temperatur og salintítet ift. rejernes metabolisme, hvilket kan give et estimat af rejernes evne til at modstå nogle af de miljøpåvirkninger, som forventes i fremtiden pga. globale klimaforandringer.

 

Resultater og afrapportering

Resultaterne fra undersøgelserne forventes at øge den nuværende viden om dybhavsrejens biologi og fysiologi med henblik på at kunne sikre den mest hensigtsmæssige forvaltning af rejebestanden i fremtiden. Resultaterne vil blive

offentliggjort og formidlet i et videnskabeligt tidsskrift.

Aalborg Zoo har 11 ud af de 12 mest populære dyr.

Tak til:

TILMELD NYHEDSBREV?